Acte necesare permis auto

Dosar cu actele necesare pentru sustinerea examenului auto categoria B

 

  • Fisa medicala, eliberata de o unitate medicala autorizata de D.R.P.C.I.V

    1) cerere tip;

    2) fișa de școlarizare – valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor – emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;

    3) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și după caz copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;

    4) chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere – 68 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor.