Ce este permisul auto ?

0
84
Happy woman is happy about the passed driving test and shows her driver's license

Dreptul de a conduce un vehicul îl au doar posesorii permiselor de conducere. Acesta se obține prin participarea la cursuri teoretice și practice și în urma testării și validării cunoștințelor. Obținerea permisului de conducere oferă posesorului posibilitatea de a conduce doar clasele de vehicule pentru care a fost licențiat. Documentul valabil pentru o categorie dă dreptul de a conduce şi autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include. 

Orice persoană ce are vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv poate solicita obținerea permisului de conducere. Vârsta minimă este de 18 ani pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E şi Tr și respectiv 21 de ani pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb şi Tv, precum şi pentru subcategoriile D1 şi D1E. 

Cursurile pot începe cu cel mult trei luni înainte de vârsta admisă pentru obținerea permisului. Obtinerea permisului la 16 ani este posibilă pentru subcategoriile A1 şi B1.

Permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii şi subcategorii de vehicule: 

 • Categoria A – motocicletă cu sau fără ataş;
 • Categoria B – autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8, cu sau fără remorcă; cuprinde și categoria BE, care se referă la masa remorcii care poate depăși 750 kg, în condițiile în care ansamblul nu are mai mult de 3.500 kg; 
 • Categoria C – permite conducerea unor autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg;
 • Categoria CE – este ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;
 • Categoria D – este reprezentată de autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 • Categoria DE – este cea inferioară precedentei și înseamnă că se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, în condițiile în care remorca nu poate fi destinată transportului de persoane; 
 • Categoria Tr: tractor, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări;
 • Categoria Tb: troleibuz;
 • Categoria Tv: tramvai.

La toate acestea se adaugă subcategoriile: 

 • A1: motocicletă cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 11 kW;
 • B1: autovehicul cu trei sau patru roţi având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, şi echipat cu un motor cu ardere internă cu o capacitate cilindrică mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalentă ori cu viteza prin construcţie mai mică de 50 km/h;
 • C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maximă autorizată este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 • C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a autovehiculului trăgător;
 • D1: autovehiculul destinat transportului de persoane având cel puţin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conducătorului, sau ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; 
 • D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorca a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg. 

Categoriile sunt importante și ca urmare a faptului că pot fi obținute distinct, astfel încât menționarea lor se face pe același permis de conducere, urmând a avea durate de valabilitate diferite. 

Persoanele care solicită obținerea permisului de conducere, corespunzător unei anumite categorii, trebuie să îndeplinească, pe lângă vârsta impusă de lege, și următoarele condiții: 

 • să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;
 • să nu fi fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau furt al unui autovehicul;
 • să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Examenul de conducere impune o probă teoretică, specifică unei categorii, și una de traseu, unde sunt verificate abilitățile de conducere defensiva. Fac excepție subcategoriile A1 și B1, pentru care este necesară doar o probă de îndemânare în poligon. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.